November 28, 2012

Wat is een patent

Een patent, ook wel octrooi of brevet genoemd, is een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie dat door de wetgever verleend wordt voor een uitvinding. Hierbij […]
January 3, 2013

Nut van een octrooi, rechten en plichten

– vermijden dat een derde hetzelfde deponeert en verbod oplegt het product te vervaardigen; – mogelijkheid om derden te verbieden het product te vervaardigen; – mogelijkheid […]