patent octrooi

December 28, 2012

Informatie over octrooien

1. Wat is een octrooi? Een octrooi, ook wel octrooi patent, patent of brevet genoemd, is een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie dat door de […]