October 22, 2014

Scholen lopen tegen problemen aan met buitenlandse kinderen

Kinderen die met hun familie zijn gevlucht of migranten van Oost-Europa vestigen zich in steeds groter wordende getalen in Nederland. Dat gaat gepaard met trauma’s, gedragsproblematieken, […]
December 4, 2014

Verkiezingsuitslagen Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012

Zowel de VVD als de PvdA hebben in 2012 tien zetels meer gehaald dan na de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De VVD had eerst 31 zetels […]
December 17, 2014

De politieke spagaat die Nederland heet

Op 12 september mogen wij met zijn allen weer gaan stemmen. Nu deze datum steeds dichterbij komt, horen wij ook steeds meer mensen praten over de […]