August 14, 2011

Payroll outsourcing

Keystaff Interim Detachering biedt u de mogelijkheid uw administratie lasten te laten uitbesteden aan een Payroll onderneming zoals Keystaff. Risico´s, kosten en administratieve lasten vormen voor […]
September 28, 2012

IE-tips voor starters

1. IE-tips voor starters Bent u van plan om dit jaar een eigen zaak op te richten en uw creativiteit vaste vorm te geven?  Lees dan […]
October 26, 2012

Wat is een octrooi?

Een octrooi, ook wel patent of brevet genoemd, is een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie dat door de wetgever verleend wordt voor een uitvinding. Hierbij […]
January 3, 2013

Nut van een octrooi, rechten en plichten

– vermijden dat een derde hetzelfde deponeert en verbod oplegt het product te vervaardigen; – mogelijkheid om derden te verbieden het product te vervaardigen; – mogelijkheid […]